نام: دکتر بابک قرائی مقدم
تخصص: مغز و اعصاب
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
یکشنبه ها - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
جراحی مغز و اعصاب
جراحی ستون فقرات
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران1368
دوره تخصص جراحی مغز و اعصابدانشگاه آلمان - بلغارستان1390
دوره تخصص جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1395
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی
بلغاری
آلمانی