نام: دکتر حسین کرامتی
تخصص: اورولوژی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
شنبه ها صبح
دوشنبه ها - عصر
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
جراح کلیه و مجاری ادراری
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان1382
دوره تخصص ارولوژیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1395
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی