نام: دکتر معصومه باقری
تخصص: داروسازی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
همه روزه صبح و عصر بجز ایام تعطیل
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
داروسازی
مسئول فنی داروخانه بیمارستان سوم شعبان
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای داروسازیدانشگاه علوم پزشکی تهران1383
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی