نام: دکتر عباسعلی جعفرنژادی
تخصص: چشم
فوق تخصص/ فلوشیپ: فوق تخصص قرنیه
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
سه شنبه ها - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
جراحی های تخصصی لیزر چشم و قرنیه
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1368
دوره تخصص چشم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اهواز1375
دوره فوق تخصص قرنیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1383
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی