نام: دکتر محمدنادر شریفی
تخصص: پزشک قانونی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
همه روزه و در مواقع مورد نیاز
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
انجام کارشناسی در امور مشاوره های پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی
کارشناس رسمی قوه قضاییه در امور پزشکی و پیراپزشکی
کارشناسی در امور رفع ابهامات و تعارضات و دوراهه های قانونی واخلاقی در امور بالینی
آموزش پزشکان وپیرا پزشکان در امور پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی همدان1374
دوره پزشکی قانونیسازمان پزشکی قانونی1381
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهینامه پزشک قانونی و کارشناس خبره سازمان پزشکی قانونی کشور
گواهی رتبه 2 کشوری کارشناسی قوه قضائیه در امور پزشکی و پیراپزشکی
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
تقدیرنامه های مختلف از فرماندار شهرستان اسلامشهر و مدیران کل استان تهران در زمان ریاست پزشکی قانونی شهرستان اسلامشهر
تقدیرنامه و جایزه معاونت محترم وقت قوه قضائیه به دلیل انتخاب اینجانب به عنوان مدیر کل نمونه کشوری در جشنواره شهید رجایی
تقدیرنامه از ریاست سازمان نظام پزشکی شیراز
تقدیرنامه ریاست اداره پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران سال 96
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضو انجمن پزشکان قانونی ایران
عضو تدوینگر کتاب مرجع تعیین نقص عضوی وارش پزشکی قانونی
عضو و رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی آسا
عضو کمیته آموزشی در زمینه امور قانونی و اخلاق پزشکی بیمارستان های ضیائیان و امام خمینی
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی