نام: دکتر میرحمید ربانی شبستری
تخصص: اطفال
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
دوشنبه ها
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه1374
دوره تخصص اطفالدانشگاه علوم پزشکی تبریز1393
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی