نام: دکتر امیر ارسلان قباسیاه
تخصص: قلب و عروق
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای سه شنبه و پنجشنبه
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
نوار قلب - اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی
آنژیوگرافی عروق کرونر
کنترل فشار خون
بیماری های مادرزادی و دریچه ای قلب
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان1384
دوره تخصص قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان قلب شهید رجایی )1389
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
بورد تخصصی قلب و عروق
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی