نام: دکتر علیرضا صابری
تخصص: جراحی پلاستیک و زیبایی
فوق تخصص/ فلوشیپ: فوق تخصص جراحی پلاستیک زیبایی و ترمیمی
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
دوشنبه ها - عصر
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
جراحی پلاستیک ترمیمی و زیبایی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1379
دوره تخصص جراحی پلاستیک زیبایی و ترمیمیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1387
فوق تخصص جراحی پلاستیک زیبایی وترمیمیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1392
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
فوق تخصص جراحی پلاستیک زیبایی و ترمیمی
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
تقدیرنامه های متعدد عمل های رایگان مناطق محروم
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
سردبیر مجله انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی