نام: دکتر فرهاد دریانی
تخصص: اطفال
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
دوشنبه ها بخش نوزادان
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
تغذیه شیرخواران
رشد و تکامل کودکان
کودکان تالاسمی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1366
دوره تخصص اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1369
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهی احیاء مقدماتی و پیشرفته نوزاد
گواهی تغذیه با شیر مادر
گواهی مراقبت تکاملی یگانه نوزاد (متین)
گواهی ارتباط کادر درمان با بیماران
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
انجمن پزشکان کودکان ایران
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی