نام: دکتر مهرداد رزمجویان
تخصص: دندانپزشکی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
همه روزه - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
جراحی دندان عقل
پروتز ثابت
زیبایی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای دندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران1372
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی