نام: دکتر حسین سلیمیان
تخصص: اورولوژی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای شنبه و چهارشنبه
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران1364
دوره تخصص ارولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران1374
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
پزشک نمونه انجمن اورولوژی
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی