نام: دکتر وحیده مرادخانی
تخصص: جراحی عمومی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
سه شنبه ها - عصر
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
لاپاراسکوپی
لیزر
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی