نام: دکتر ژیان آقامجیدی
تخصص: مغز و اعصاب
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای یکشنبه و چهارشنبه - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
جراحی مغز
ستون فقرات
اعصاب محیطی
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی
کردی
عربی