نام: دکتر حسین چیذری
تخصص: بیهوشی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
چهارشنبه ها - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
بیهوشی ICU
ICU قلب
بیهوشی اتاق عمل
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1375
دوره تخصص بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1378
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی