نام: دکتر سیدمحمدرضا دیباج
تخصص: پزشک عمومی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
همه روزه - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
اورژانس
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1372
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی