نام: دکتر افشین کریم زاده
تخصص: طب فیزیکی و توانبخشی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
سه شنبه ها
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
طب فیزیکی و توانبخشی
نوار عصب و عضله
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز1369
دوره تخصص طب فیزیکی و توانبخشیدانشگاه علوم پزشکی شیراز1373
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی