نام: دکتر سید امیرشهراد سلیمانی
تخصص: جراحی عمومی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
دوشنبه ها
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران 1376
دوره تخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی گیلان1385
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
دوره جراحی اونکوپلاستیک پستان از دانشگاه هاروارد آمریکا
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
پزشک نمونه سال 1387 خوزستان
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی