نام: دکتر فاطمه راثی ارشادی
تخصص: زنان و زایمان
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
دوشنبه ها
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران1375
دوره تخصص زنان و زایماندانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1383
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی