نام: دکتر شراره نوبخت
تخصص: بیهوشی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
همه روز هفته - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
اتاق عمل عمومی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی ایران1374
دوره تخصص بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی ایران1377
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی