نام: دکتر هایده نیک نیا
تخصص: داخلی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای شنبه و سه شنبه - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
داخلی - گوارش
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز1358
دوره تخصص بیماری های داخلیدانشگاه علوم پزشکی تهران1368
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهی انجام آندوسکوپی
طب اورژانس
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
تقدیرنامه از بیمارستان های طرفه و رفیده و دانشگاه شهید بهشتی بعنوان پزشک نمونه و فعالیت در نقاط دورافتاده و زلزله زده بخش داخلی
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضو انجمن متخصصین داخلی ایران
عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
همکاری با مرکز کنترل دیابت دانشگاه شهید بهشتی
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی