نام: دکتر پرویز اردونی
تخصص: داخلی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
پنجشنبه ها - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
بیماری های داخلی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی ایران1374
دوره تخصص بیماری های داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران 1395
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهینامه آندوسکوپی
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی