نام: دکتر عارفه اویسی
تخصص: داخلی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
یکشنبه ها - صبح و عصر
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
بیماری های داخلی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1367
دوره تخصص بیماری های داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1370
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهینامه گاستروسکوپی و کولونوسکوپی
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضو جامعه متخصصین داخلی
عضو انجمن گوارش و کبد
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی