نام: دکتر مهری نیک بین
تخصص: عفونی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
دوشنبه ها - صبح
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1368
دوره تخصص عفونیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1377
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
عضو انجمن بیماران کبدی
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
انگلیسی
فارسی