نام: دکتر احسان جنیدی
تخصص: جراحی عمومی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
سه شنبه ها - صبح
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران1382
دوره تخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران1390