نام: دکتر سیدمحسن کاظمی
تخصص: ارتوپدی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
دوشنبه و پنجشنبه ها - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
آرتروسکوپی
آرتروپلاستی
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران1378
دوره تخصص ارتوپدیدانشگاه علوم پزشکی ایران1385
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهینامه دوره آرتروپلاستی
جوایز و تقدیر نامه‌ها
ردیفعنوان
تقدیرنامه از انجمن Pota بیمارستان آتیه
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
ماهنامه پزشکی - دندانپزشکی گنجینه
هفته نامه نویسی پزشکی