نام: دکتر نعمت الله فیاضی
تخصص: جراحی عمومی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
یکشنبه ها - صبح و عصر
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران1357
دوره تخصص جراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران1365