نام: دکتر پویا نوذرنژاد
تخصص: ارتوپدی
فوق تخصص/ فلوشیپ:
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روز های شنبه و سه شنبه - صبح
زمینه کاری تخصصی
ردیفزمینه کاری تخصصی
آرتروسکوپی مفاصل
آرتروپلاستی مفاصل
شکستگی
اختلالات مادرزادی آناتومیک
طب ورزش
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تبریز1381
دوره تخصص ارتوپدیدانشگاه علوم پزشکی تهران1389
دوره آرتروسکوپ و تخصص زانوکارولینسکا سوئد1392
گواهی‌نامه‌های کسب شده
ردیفعنوان گواهی‌نامه
گواهینامه تعویض مفصل زانو
گواهینامه آرتروسکوپ زانو
عضویت در موسسات یا مجله‌های علمی پژوهشی
ردیفعنوان
انجمن ارتوپدی ایران
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
ترکی
فارسی
انگلیسی