نام: دکتر مجید ملکی
تخصص: اطفال
فوق تخصص/ فلوشیپ: نفرولوژی (کلیه) اطفال
روزهای حضور
ردیفروزهای حضور
روزهای سه شنبه و پنجشبه - صبح و عصر
سوابق آموزشی
ردیفنام دورهدانشگاه محل تحصیلسال فراغت از تحصیل
دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی گیلان1374
دوره تخصص اطفالدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1380
دوره فوق تخصص کلیه اطفالدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1386
تسلط به زبان‌های خارجی
ردیفنام زبان
فارسی
انگلیسی