اخبار

تعداد بازدید : 113 - تاریخ خبر : سه شنبه 29 آبان 1397 - 10:55  
هفته خودمراقبتی

خودمراقبتی شامل اعمالی است  اکتسابی و آگاهانه ، وهدف دار که مردم برای خود ، فرزندان و خانواده شان انجام می دهند تا تندرست بمانند. 

حیطه های خودمراقبتی شامل ارتقای سلامت ، اصلاح سبک زندگی ، پیشگیری از بیماری ها ، خودارزیابی ، حفظ سلامت و مشارکت در درمان و توان بخشی است .خودمراقبتی موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی می شود و نیز هزینه های درمان را کم می‌کند .
گروه آموزش به بیمار و اموزش همگانی بیمارستان خیریه سوم شعبان با رویکرد سلامتی متکی بر آموزش مردم ، سعی بر کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مراجعین خود نموده است . لذا با اموزش و اجرای فرامین و اصول مراقبت در هفته خودمراقبتی  ،به مدیریت بیماری های مزمن می پردازد .همینجا این هفته را به کلیه مراقبین سلامت و همکاران اموزش و بیماران و مراجعین عزیز تبریک می گوییم.

امتیاز شما