بیماری‌های داخلی

معرفی کلی درمانگاه داخلی

معرفی کلی درمانگاه داخلی

درمانگاه بیماری های داخلی در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مریم پابوس

منشی درمانگاه بیماری های داخلی: سرکار خانم عباسپور

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.