سرویس:رویدادها
تعداد بازدید : 470 - تاریخ خبر : 1397/07/11 - 05:58
روز جهانی سالمند
برنامه‌های بیمارستان سوم شعبان به مناسبت روز جهانی سالمند را ببینید.
بیمارستان سوم شعبان به مناسبت روز جهانی سالمند، برنامه‌هایی به شرح زیر خواهد داشت: 1 – بارگذاری پیام های آموزشی در صفحات مانیتورسیستم اداری و پرستاری 2 – توزیع پمفلت های آموزشی در خصوص تغذیه – فعالیت بدنی در سالمندان مجری این برنامه‌ها، واحد آموزش همگانی و ارتقا سلامت خواهد بود.
© 2018- 3shaban.com